Hier ben ik kind

 
hier ben ik kind
de middag strekt zich uit
aaneenschakeling van eeuwig
ontvouwende momenten
mijn adem
diep
traag

 
ik zie
met ogen
zacht als de wolken
wijd als het water
stil als de bomen

 
binnen keert
het beeld zich om
spiegeling
en alles blijft
eender

 
zo boven
zo beneden

 
hemelse vader
moeder aarde

 
hier ben ik kind
voor altijd

 
 
(Christa van Kan)