Tienermoeders

Baby's van tienermoeders met ernstige gedragsproblemen komen meestal in een pleeggezin terecht. De justitiële inrichting Rentray heeft voor deze jonge moeders een Moeder&Kindhuis opgezet. De jonge meisjes worden begeleid bij de opvoeding van hun kind en krijgen hulp voor hun eigen problemen. Een impressie in 9 foto's. De meisjes mochten niet herkenbaar in beeld komen (Zutphen, oktober 2007).