Gevangenis

Een serie foto's die een indruk geeft hoe het is als gedetineerde in een gevangenis te verblijven. De foto's, op de laatste na, zijn gemaakt in de penitentiaire inrichting Haaglanden in Zoetermeer.

Het is lastig in de bajes te komen als fotograaf. Omdat ik het werk van een humanistisch raadsman in een gevangenis in beeld wilde brengen, was het bij hoge uitzondering wel een keer mogelijk.

De gedetineerden mochten niet herkenbaar op de foto's komen, en liever de gevangenenbewaarders ook niet (of deze laatsten moesten aangeven dat het geen probleem was).

De foto's zijn gemaakt in augustus 2010.